منابع آموزشی > معرفی کتاب

معرفی کتاب توانبخشی

راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی

مهارتهای شناختی پایه  کتاب راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی منبع : شبکه جامع کتاب گیسوم...

ادامه
معرفی کتاب

بیش فعالی

بیش فعالی و معرفی برنامه بن‌کد پدیدآورندگان: ثریا دانش‌پژوه، دکتر فربد مفیدی در بخشی از کتاب آمده است : ما ( مفیدی و نوری ) در کتا...

ادامه