محتوا > انجمن والدین (تیر ماه 1401)

جلسه انجمن والدین در تاریخ 1401/04/01 با حضور دکتر مفیدی و جمعی از مادران  برگزار گردید در این جلسه راهکارهای افزایش همکاری
بین انجمن و مرکز جهت برگزاری جلسات آموزش خانواده محور، اردوها و مراسم بررسی شد

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید